VINASEN | SEN VÒI CAO CẤP VINASEN

VINASEN | SEN VÒI CAO CẤP VINASEN

VINASEN | SEN VÒI CAO CẤP VINASEN

Bộ Sen Lạnh BS-5001
  • Bộ Sen Lạnh BS-5001
  • Mã sản phẩm: CS-5001 Lạnh
  • Chất liệu: INOX 304
  • Bảo hành: 5 năm
  • Giá: 560.000 đ
  • Lượt xem: 1744
  • Thông tin sản phẩm
  • Hướng dẫn sử dụng
Sản phẩm cùng loại

Tay Sen Tắm TS-01

TS-01 Nóng Lạnh

Giá: 460.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-01

INOX 304

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2001

BS-2001 Nóng Lạnh

Giá: 2.700.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2001

INOX 304

Bo Tay Sen TS-01T

TS-01T Nóng Lạnh

Giá: 490.000 VNĐ

Bo Tay Sen TS-01T

INOX 304

Bo Sen Lanh CS-5002

CS-5002 Lạnh

Giá: 560.000 VNĐ

Bo Sen Lanh CS-5002

INOX 304

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2002

BS-2002 Nóng Lạnh

Giá: 1.750.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2002

INOX 304

Tay Sen Tắm TS-02

TS-02 Nóng Lạnh

Giá: 460.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-02

INOX 304

Bộ Sen Lạnh BS-5011

CS-5011 Lạnh

Giá: 450.000 VNĐ

Bộ Sen Lạnh BS-5011

Đồng thau mạ Crome

Tay Sen Tắm TS-03

TS-03 Nóng Lạnh

Giá: 370.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-03

Hợp kim nhôm

Bộ Sen Lạnh BS-5012

CS-5012 Lạnh

Giá: 390.000 VNĐ

Bộ Sen Lạnh BS-5012

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2004

BS-2004 Nóng Lạnh

Giá: 2.600.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2004

INOX 304

Tay Sen Tắm TS-04

TS-04 Nóng Lạnh

Giá: 370.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-04

Nhựa ABS mạ Crome

Bộ Sen Lạnh BS-5013

CS-5013 Lạnh

Giá: 450.000 VNĐ

Bộ Sen Lạnh BS-5013

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2005

BS-2005 Nóng Lạnh

Giá: 1.950.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2005

INOX 304

Bo Sen Nong Lanh BS-2006

BS-2006 Nóng Lạnh

Giá: 1.690.000 VNĐ

Bo Sen Nong Lanh BS-2006

INOX 304

Tay Sen Tắm TS-05

TS-05 Nóng Lạnh

Giá: 270.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-05

Nhựa ABS mạ Crome

Bộ Sen Lạnh BS-5014

CS-5014 Lạnh

Giá: 460.000 VNĐ

Bộ Sen Lạnh BS-5014

Đồng thau mạ Crome

Bo Sen Nong Lanh BS-2007

BS-2007 Nóng Lạnh

Giá: 2.400.000 VNĐ

Bo Sen Nong Lanh BS-2007

INOX 304

Tay Sen Tắm TS-06

TS-06 Nóng Lạnh

Giá: 270.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-06

Nhựa ABS mạ Crome

Bộ Sen Lạnh BS-5015

CS-5015 Lạnh

Giá: 450.000 VNĐ

Bộ Sen Lạnh BS-5015

Đồng thau mạ Crome

Bo Sen Nong Lanh BS-2008

BS-2008 Nóng Lạnh

Giá: 2.200.000 VNĐ

Bo Sen Nong Lanh BS-2008

INOX 304

Tay Sen Tắm TS-07

TS-07 Nóng Lạnh

Giá: 280.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-07

Nhựa ABS mạ Crome

Bộ Sen Lạnh BS-5016

CS-5016 Lạnh

Giá: 370.000 VNĐ

Bộ Sen Lạnh BS-5016

Đồng thau mạ Crome

Bo Sen Lanh CS-5017

CS-5017 Lạnh

Giá: 390.000 VNĐ

Bo Sen Lanh CS-5017

Đồng thau mạ Crome

Tay Sen Tắm TS-08

TS-08 Nóng Lạnh

Giá: 220.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-08

Nhựa ABS mạ Crome

Tay Sen Tắm TS-09

TS-09 Nóng Lạnh

Giá: 220.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-09

Nhựa ABS mạ Crome

Tay Sen Tắm TS-10

TS-10 Nóng Lạnh

Giá: 210.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-10

Nhựa ABS mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2011

BS-2011 Nóng Lạnh

Giá: 2.400.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2011

Đồng thau mạ Crome

Bo Sen Nong Lanh BS-2012

BS-2012 Nóng Lạnh

Giá: 2.950.000 VNĐ

Bo Sen Nong Lanh BS-2012

Đồng thau mạ Crome

Tay Sen Tắm TS-11

TS-11 Lạnh

Giá: 190.000 VNĐ

Tay Sen Tắm TS-11

Nhựa ABS

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2013

BS-2013 Nóng Lạnh

Giá: 2.600.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2013

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2014

BS-2014 Nóng Lạnh

Giá: 2.100.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2014

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2015

BS-2015 Nóng Lạnh

Giá: 1.950.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2015

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2016

BS-2016 Nóng Lạnh

Giá: 1.700.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2016

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2017

BS-2017 Nóng Lạnh

Giá: 1.820.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2017

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2018

BS-2018 Nóng Lạnh

Giá: 1.920.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2018

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2019

BS-2019 Nóng Lạnh

Giá: 1.580.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2019

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2020

BS-2020 Nóng Lạnh

Giá: 1.490.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2020

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2021

BS-2021 Nóng Lạnh

Giá: 1.420.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2021

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2022

BS-2022 Nóng Lạnh

Giá: 1.380.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2022

Đồng Thau Mạ Crom

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2023

BS-2023 Nóng Lạnh

Giá: 1.250.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2023

Đồng thau mạ Crome

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2024

BS-2024 Nóng Lạnh

Giá: 1.180.000 VNĐ

Bộ Sen Nóng Lạnh BS-2024

Đồng thau mạ Crome

Bo Sen Nong Lanh BS-2025

BS-2025 Nóng Lạnh

Giá: 2.550.000 VNĐ

Bo Sen Nong Lanh BS-2025

Đồng thau mạ Crome

Bo Sen Nong Lanh BS-2026

BS-2026 Nóng Lạnh

Giá: 1.580.000 VNĐ

Bo Sen Nong Lanh BS-2026

Đá Nhân Tạo

Bo Sen Nong Lanh BS-2027

BS-2027 Nóng Lạnh

Giá: 1.920.000 VNĐ

Bo Sen Nong Lanh BS-2027

Đồng thau mạ Crome

Bo Sen Nong Lanh BS-2028

BS-2028 Nóng Lạnh

Giá: 2.680.000 VNĐ

Bo Sen Nong Lanh BS-2028

Đồng thau mạ Crome