Hố ga, hố ga inox, thoát sàn inox

Hố ga, hố ga inox, thoát sàn inox

Hố ga, hố ga inox, thoát sàn inox

Hố Ga Thoát Sàn

Hố Ga INOX HG-01

HG-01

Giá: 320.000 VNĐ

Hố Ga INOX HG-01

INOX 304, 12X12=260000 Đ, 15X15 =320.000Đ

Hố Ga INOX HG-02

HG-02

Giá: 220.000 VNĐ

Hố Ga INOX HG-02

INOX 304 (12X12=220.000Đ, 15X15=240.000Đ)

Hố Ga INOX HG-03

HG-03

Giá: 100.000 VNĐ

Hố Ga INOX HG-03

INOX (12X12=100.000Đ, 15X15=110.000Đ)