VINASEN | SEN VÒI CAO CẤP VINASEN

VINASEN | SEN VÒI CAO CẤP VINASEN

VINASEN | SEN VÒI CAO CẤP VINASEN

KT:120x500x230mm
  • KT:120x500x230mm
  • Mã sản phẩm: CR-12050VD
  • Chất liệu: Inox
  • Bảo hành: 5 năm
  • Giá: 3.600.000 đ
  • Lượt xem: 1359
  • Thông tin sản phẩm
  • Hướng dẫn sử dụng
Sản phẩm cùng loại

KT: 10048X480X230 mm

CR-10048 (304)

Giá: 6.750.000 VNĐ

KT: 10048X480X230 mm

Inox 304

 KT:1100x480x230mm

CR-11048

Giá: 7.200.000 VNĐ

KT:1100x480x230mm

Inox 304

KT: 10050X500X230 mm

CR-10050D

Giá: 6.500.000 VNĐ

KT: 10050X500X230 mm

Inox 304

 KT:830x500x230mm

CR-8350

Giá: 5.850.000 VNĐ

KT:830x500x230mm

Inox 304

KT:960X840X230 mm

CR-9648

Giá: 7.300.000 VNĐ

KT:960X840X230 mm

INOX 304

KT:820X450X230 mm

CR-8245L

Giá: 3.780.000 VNĐ

KT:820X450X230 mm

INOX 304

KT: 820X450X230 mm

CR-8245VD

Giá: 5.100.000 VNĐ

KT: 820X450X230 mm

INOX 304

KT:820X450X230mm

CR-8245V

Giá: 2.200.000 VNĐ

KT:820X450X230mm

Inox

KT: 600X450X225 mm

CR-6045

Giá: 4.200.000 VNĐ

KT: 600X450X225 mm

Inox 304

KT:900x500x230mm

CR-9050

Giá: 3.800.000 VNĐ

KT:900x500x230mm

Inox 304

KT: 1200X500X230 mm

CR-12050C

Giá: 3.500.000 VNĐ

KT: 1200X500X230 mm

Inox

KT:1000x460x230mm

CR-10046

Giá: 2.600.000 VNĐ

KT:1000x460x230mm

Inox

KT: 920X450X230 mm

CR-9245D

Giá: 3.200.000 VNĐ

KT: 920X450X230 mm

Inox

KT: 820X450X230 mm

CR-8245D

Giá: 2.300.000 VNĐ

KT: 820X450X230 mm

Inox

KT: 800X460X230 mm

CR-8046

Giá: 1.900.000 VNĐ

KT: 800X460X230 mm

Inox

KT:880X500X230mm

CR-8850C

Giá: 2.100.000 VNĐ

KT:880X500X230mm

Inox

KT: 780X430X230 mm

CR-7843

Giá: 1.400.000 VNĐ

KT: 780X430X230 mm

Inox

KT:750X450X230mm

CR-7545

Giá: 1.300.000 VNĐ

KT:750X450X230mm

Inox

KT:600X450X230mm

CR-6045

Giá: 1.200.000 VNĐ

KT:600X450X230mm

Inox